Nieuws

Lees hier het laatste nieuws

Inwerkingtreding Omgevingswet

Het was de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt, maar als gevolg van de demissionaire status van het kabinet hebben zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer behandeld of het wetsvoorstel van de Omgevingswet controversieel moet worden verklaard. In het geval een wetsvoorstel controversieel wordt verklaard, wordt het wetsvoorstel niet behandeld totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. In de Eerste Kamer is de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorlopig niet controversieel verklaard, terwijl in de Tweede Kamer het voorstel voor het controversieel verklaren wel is aangenomen. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Dat meldde demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26 mei in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Het uitstel is nodig om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkend en stabiel te krijgen.

 

Kansen voor woningverhuur vanwege Brexit

Voor wie het niet helemaal gevolgd heeft, of de afgelopen jaren onder een steen heeft geleefd; de brexit datum komt dichterbij. De deadline is 31 oktober. 46 jaar waren ze onderdeel van ‘onze club’, in de beginjaren toen nog E.E.G geheten. Premier Johnson heeft er geen problemen mee dat de brexit zonder verdere afspraken met Europa gebeurt. Noem het maar de harde reset. No deal. Onlangs is die kans vergroot van 1 op 4 naar ongeveer 1 op 3 (35% kans). Het voorbereiden op wat komen gaat zoals het beperken van overlast, denk aan lange wachtrijen bij het vluchtverkeer en langdurig en structureel oponthoud bij havens, lijkt het enige wat nog rest ... 

Lees meer

Vastgoedbeheer

De Eerste Kamer heeft dinsdag 4 juni het wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten verworpen. De fracties van ChristenUnie, fractie-Duthler, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, OSF, SP en D66 stemden voor, de fracties van SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV stemden tegen.

Dat was een beetje tegen de verwachting in, hoewel de voorgestelde termijn met 4 jaar was verlengt naar 31 december 2028 ... 

Lees meer